OR op de Rietveldschool

De Ouderraad staat op vele momenten klaar voor de kinderen van de school. Zo helpt de OR bij de voorbereiding en uitvoering van bijvoorbeeld het Sinterklaas- en Kerstfeest, het Paasontbijt en de sportdagen. Daarnaast zorgt de OR voor de inning van de ouderbijdragen. Hieruit worden bovengenoemde activiteiten betaald, maar ook andere zaken zoals bijvoorbeeld schoolreisjes, culturele uitstapjes en projecten, het boekenbestand in de schoolbibliotheek en een bijdrage voor het onderhoud van het schoolplein en het groen rond de school.

De OR vergadert ca. 6 keer per schooljaar (de data zijn te vinden in de activiteitenkalender). Hier bespreken we vooral praktische zaken rondom de aanstaande activiteiten en de status van de financiën.

De OR-leden zijn niet allemaal bij elke activiteit betrokken, maar werken in commissies aan 1 of meer activiteiten naar keuze. Op dit moment zijn de volgende ouders lid: Marieke Jonker, Vanessa Tax-Vrede, Martijn Klomp, Arda Arik, Chantal de Vries, Annemieke van Heusden, Dennis Homan, Danitsja van Wijngaarden - Spier en Angela van Velden.

Mocht u interesse hebben om eens een vergadering bij te wonen, of hebt u een andere vraag, dan kunt u ons bereiken via: or.rietveldschool@floreer.nl

Groeten, Marieke

MR op de Rietveldschool

Iedere school hoort een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten positief kritisch meedenken over het beleid en de besluitvorming van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd. De MR vergadert normaal gesproken zes maal per schooljaar, een deel van de vergadering in bijzijn van de directie van de school en een tweede deel alleen.

De MR van de Rietveldschool bestaat dit schooljaar uit de volgende leden:

 • Saida Hanin (voorzitter en ouder)
 • Jennifer van Leeuwarde (ouder)
 • Janneke Schraven (ouder)
 • Khadisja Ben Allouch (ouder)
 • Monique van der Zalm (leerkracht)
 • Eva van Putten (leerkracht)
 • Kim Brom (leerkracht)
 • Vacature (leerkracht onderbouw)

Wanneer je als ouder of leerkracht in de MR zit mag je in principe elk onderwerp betreffende het beleid van de school ter sprake brengen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er problemen met individuele leerlingen of leerkrachten worden besproken maar je kunt zaken waar je zorgen of ideeën over hebt op de agenda laten zetten.

Een aantal voorbeelden van zaken die besproken kunnen worden en waar je als MR instemmingsrecht over hebt:

 • De financiële begroting van de school
 • Vaststelling van het jaarlijks vakantie / verlof rooster
 • Wijzigingen in het taakbeleid
 • Het jaarplan van de school

 

Het jaarlijkse formatieplan

Naast zaken waar je officieel instemmingsrecht over hebt, zijn er ook onderwerpen waar je als MR advies over mag of moet uitbrengen. Je kunt veel zaken ter sprake brengen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Verkeersveiligheid rondom school
 • Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school
 • Onderdelen van beleid, van ICT beleid tot aan pestprotocol
 • Nieuwe of nieuw aan te schaffen onderwijsmiddelen.

Je zit in de MR namens de ouders en/of namens de leerkrachten van de school en het is van belang om te weten wat er speelt onder de ouders en personeelsleden. Maar de leden zitten in de MR zonder last en ruggenspraak. Dat wil zeggen dat zij zelfstandig en zonder verder overleg kunnen adviseren over of instemmen met voorstellen van het schoolbestuur. De MR kent een reglement, dit reglement is te vinden op de website van de school. Ook zullen de notulen van de vergaderingen sinds schooljaar 2017/2018 op de website gepubliceerd worden.

Heb je interesse en ben je enthousiast geworden door bovenstaand verhaal? Dan zou ik zeker eens overwegen een

vergadering bij te wonen. De school is altijd blij met mensen die op een positief kritische manier willen meedenken. Meld je wel even aan voor een vergadering, we zijn te bereiken per mail op: mr.rietveldschool@floreer.nl. Dit mailadres kan je ook gebruiken als je een specifiek onderwerp onder onze aandacht wenst te brengen of een vraag wil stellen. Op de activiteitenkalender vind je overigens op welke data de MR vergadert en op dit deel van de website kun je ook nagaan welke onderwerpen in de jaarplanning van de MR staan en wanneer behandeld worden.

Met vriendelijke groet,

De medezeggenschapsraad

www.rietveldschool.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.rietveldschool.nl toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren